Zapytanie ofertowe na usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie branży budowlanej, elektrycznej, sanitarnej nad realizacją inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej o funkcji Muzeum” lokalizacja: Koszalin ul. Wojska Polskiego – budynek nr 59

29
Lip