WISŁA Guide Tour

8
Mar

Muzeum Sił Powietrznych oraz  Koło Przewodników PTTK im. „Książąt Czartoryskich” w Puławach, serdecznie zaprasza przewodników turystycznych, pilotów wycieczek oraz pracowników punktów informacji turystycznej, do wzięcia udziału w spotkaniu szkoleniowo integracyjnym – WISŁA Guide Tour – w dniach 7 – 9 kwietnia 2017 r. w Dęblinie.

WISŁA Guide Tour  to spotkanie informacyjno – szkoleniowe dla przewodników turystycznych PTTK, pilotów wycieczek oraz pracowników punktów informacji turystycznej, które ma na celu promowanie walorów turystycznych oraz zapoznanie z nowymi produktami turystycznymi miasta i gminy Dęblin oraz Powiatu Ryckiego.

 WISŁA Guide Tour – to zwrócenie uwagi na bogactwo przyrodnicze, dziedzictwo historyczne i kulturę regionu nadwiślańskiego, w ofertach turystycznych Województwa Lubelskiego, w Roku Rzeki Wisły.

 WISŁA Guide Tour – to nie tylko integracja międzyprzewodnicka, ale też wypracowanie nowych form współpracy pomiędzy wydziałami promocji miast i gmin, zainteresowanych turystycznym ożywieniem regionu. Właściwie wyszkoleni i dobrze poinformowani przewodnicy stają się najlepszymi ambasadorami regionu.

 Organizatorem i liderem wydarzenia jest Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, gdzie odbędzie się pierwsza część spotkania. Wprowadzeniem będą wykłady związane z pracą przewodników i pilotów wycieczek, połączone ze szkoleniem pracowników punktów informacji turystycznej.

 Wydarzenie współfinansowane przez Miasto Dęblin, Powiat Rycki, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Szczegóły w załącznikach do pobrania w formacie PDF:

Program Wisła Guide Tour (kliknij żeby pobrać)

UWAGA LIMIT MIEJSC WYCZERPANY – PRZED UISZCZENIEM OPŁATY PROSIMY O KONTAKT.

Zapraszamy do udziału

 

 

Tags: , , , ,