Nowy Dyrektor MSP

8
Sty

W dniu 7.01.2013 r. nastąpiło oficjalne przejęcie obowiązków przez nowego Dyrektora Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie – gen. bryg. pil. rez. inż. Ryszarda Hacia. W uroczystości uczestniczyli z-ca dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON płk Jerzy Nędzi oraz szef Oddziału Nadzoru i Analiz – płk rez. Marek Boski.