Edukacja

Lekcje muzealne w MSP

Informujemy Państwa o możliwości skorzystania z oferty edukacyjnej skierowanej do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich w 4 blokach tematycznych:

 „Wojna obronna Polski we wrześniu 1939”

 „Polacy na frontach II wojny św.”

„Miejsca pamięci narodowej”

„Historyczny rodowód symboli państwowych i wojskowych. Symbolika lotnicza”.

Dwa pierwsze tematy dotyczą zagadnień  z przedmiotu Historia, a pozostałe z Wiedzy o Społeczeństwie. Treści programowe zostały uzgodnione z przedstawicielami samorządów, dyrektorami szkół i nauczycielami historii.

Ponadto każda wystawa czasowa stanowi temat zajęć i lekcji muzealnych, który realizujemy.