Bielski Klub Seniorów Lotnictwa _Andrzej Szmania_Paweł Pawłowski

Bielski Klub Seniorów Lotnictwa z wizytą w Muzeum Sił Powietrznych

6
Cze

Przedstawiciele Bielskiego Klubu Seniorów Lotnictwa przy Aeroklubie Bielsko-Bialskim z Prezesem Władysławem Korzonkiewiczem na czele, odwiedzili dzisiaj nasze muzeum. Seniorów powitał Dyrektor MSP Paweł Pawłowski, a w rolę przewodnika wcielił się dr Andrzej Szmania, który opowiedział historię współtworzonej przez siebie placówki i oprowadził gości po muzealnych ekspozycjach.

Współpraca muzeum z klubami seniorów pozwala na podtrzymanie żywej tradycji lotniczej. Dziękujemy za wizytę i zapraszamy ponownie.