ARCHIWALIA

Publikujemy wykaz nazwisk powojennych promocji w Dęblińskiej Szkole Orląt aż do końca lat 60. Listy absolwentów promocji po 1945 r. ustalono na podstawie kserokopii dokumentów przechowywanych w Archiwum Sił Powietrznych w Modlinie – Twierdzy. Są to wyciągi z rozkazów komendantów i dokumenty wewnętrzne szkoły, sprawozdania do wyższych przełożonych, dekrety Prezydenta RP i uchwały Rady Państwa o mianowaniu na pierwszy stopień oficerski. O ile pozwoli na to ich czytelność, umieścimy je w postaci zeskanowanej. Błędy w pisowni niektórych imion czy nazwisk absolwentów są autorstwa Pań maszynistek piszących dokumenty.

Listy absolwentów 14. przedwojennych promocji zainteresowani znajdą w ogólnodostępnych opracowaniach: „Czyż mogli dać więcej”, dzieje 13. Promocji Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie, wydanej w Londynie w 1989 roku, J. Pawlaka „Absolwenci Szkoły Orląt 1925 – 1939” wydanej w Warszawie w 2002 roku (wykazy promocji od I do XIII), oraz listę nazwisk ostatniej XIV, przedwojennej promocji w książce J. Celka „Skrzydlata Szkoła”, wydanej w Poznaniu w 2000 r.