70 lat Lotniczych Zakładów Naukowych we Wrocławiu

8
Paź

Szkoła „Pod Śmigłem” obchodzi 70 lecie swego istnienia. Ta kuźnia kadr, która swe istnienie zapoczątkowała jako Szkoła Przemysłowa przy Państwowych Zakładach Lotniczych – Fabryce Silników nr 3 w Psim Polu – wówczas małej miejscowości pod Wrocławiem – obecnie rozległej dzielnicy tego miasta, nierozerwalnie wpisuje się w lotnicze tradycje Dolnego Śląska. Pierwotną siedzibą szkoły, jak czytamy w monografii, była hala fabryczna ogrzewana rurą piecową poprowadzoną przez środek – niejednokrotną przyczyną przerwania lekcji było zadymienie. Szkoła rozwijała się prężnie, powstało Gimnazjum Przemysłowe oraz Liceum Przemysłu Metalowego. Od roku 1951 rozpoczęto budowę nowego gmachu szkoły, przy którym zbudowano warsztaty szkolne i kuźnię. Wyremontowane i przebudowane na internat zostały baraki dawnego, niemieckiego, fabrycznego obozu pracy „Rhenz – Metall Borsig”. Na przestrzeni lat warsztaty szkolne przeszły gruntowną modernizację i zajęły się produkcją na potrzeby pobliskiej fabryki. Od 1974 do 1991 roku warsztaty dzierżawione były przez kombinat „PZL – Hydral”, który prowadził na ich terenie Zasadniczą Szkołę Zawodową Przyzakładową.

Obecnie szkoła jest po gruntownym remoncie i znacznych zmianach organizacyjnych. Po okresie prób z różnymi kierunkami kształcenia powrócono do tradycji  – kształcenia mechaników lotniczych oraz, co okazało się trafną decyzją mechatroników i klas mundurowych.

Doskonałe wyniki egzaminów zawodowych stawiają tę placówkę w czołówce szkół technicznych o czym mogliśmy przekonać się w czasie uroczystości. Nic tak dobrze nie świadczy o szkole jak jej absolwenci i ich sukcesy w dalszym życiu zawodowym.

Uroczystości rozpoczął wspaniały koncert orkiestry wojskowej oraz pokaz musztry w wykonaniu uczniów LZN.

70-lecie-lotniczych-zakladow-naukowych-wroclaw-08-10-2016 koncert orkiestry wojsk lądowych pokaz-musztry-paradnej-70-lecie-lotniczych-zakladow-naukowych-wroclaw-08-10-2016poczet-sztandarowy-lotniczych-zakladow-naukowych

O tym jak wielkie znaczenie dla absolwentów ma ich „Alma Mater” mogła świadczyć frekwencja i liczne wystąpienia w czasie uroczystości…

absolwenci-lotniczych-zakladow-naukowychdyrektor-lzn-odbiera-z-rak-absolwentow-zaginionego-dreamlineramodel-su-22m4-przygotowany-i-przekazany-przez-absolwenta-lzn70-lecie-lotniczych-zakladow-naukowych-wroclaw-208-10-2016

Z historią szkoły możemy zapoznać się w nowo otwartej Sali Historii i Tradycji Lotniczych Zakładów Naukowych, przygotowanej dzięki zaangażowaniu Barbary Ostroróg działającej w Stowarzyszeniu Absolwentów, Nauczycieli i Sympatyków Lotniczych Zakładów Naukowych – wieloletniej kierownik Wydziału Zajęć Pozalekcyjnych a następnie dyrektor szkoły w latach 1988 – 1991.

Oficjalnego przecięcia wstęgi dokonała obecna Pani dyrektor Jolanta Mazurkiewicz – Kaczyńska, Robert Helak prezes Stowarzyszenia Absolwentów Nauczycieli i Sympatyków Lotniczych Zakładów Naukowych we Wrocławiu, wiceprezydent Wrocławia Pan Adam Grehl – absolwent LZN.

otwarcie-izby-historii-i-pamieci-lzn-wroclaw-dyrektor-jolanta-mazurkiewicz-kaczynskaotwarcie-izby-historii-i-pamieci-lzn-wroclawotwarcie-izby-historii-i-pamieci-lzn-wroclaw-2

Absolwenci i goście Zjazdu mogli zapoznać się z historią polskich lotników prezentowaną przez Muzeum Sił Powietrznych na wystawie „17 000 Reasons to remember” przygotowanej  przez Fundację Hurricane of Hearts Dagmary Chmielewskiej w Wielkiej Brytanii a obecnie, dzięki współpracy z naszą placówką, goszczącej w Polsce.

wystawa-17000-reasons-to-remember

Organizatorom uroczystości jubileuszowych serdecznie dziękujemy za zaproszenie i życzymy dalszych sukcesów edukacyjnych.