11
Wrz

Skrzydła nad Kazimierzem

Skrzydła nad Kazimierzem to impreza mająca na celu zacieśnienie więzi lotnictwa ze społeczeństwem Lubelszczyzny. Stworzona dzięki osobistemu zaangażowaniu związanego z miastem Andrzeja „Cypisa”... Czytaj więcej